Severní energetická a.s.Chytré hlavy dostaly již dvanáct milionů korun

27.05.2016

Most 27. kvěna 2016 – Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, rozdělila další dva miliony mezi účastníky 7. ročníku grantového programu Chytré hlavy pro Sever 2016. Částka, věnovaná těžební společností do podpory vzdělávání na Mostecku, se tak za dobu existence grantu vyšplhala na dvanáct milionů korun a pomohla vzniknout zhruba třiceti novým učebnám, určeným zejména pro přírodovědné předměty.

Rozhodovalo se mezi 27 přihlášenými projekty, což je rekordní počet zaregistrovaných projektů. Aktivnější opět byly základní školy, které přihlásily 18 projektů. „Nebylo jednoduché, vybrat ty, které podpoříme. Školy přišly se zajímavými nápady. Chytré hlavy jsou ale zaměřené především na přírodovědné předměty, technické obory, zapojování informačních technologií do výuky. To jsou oblasti, o které je dlouhodobě menší zájem než o humanitní směry a chybí v nich odborníci,“ řekl k výběru Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné.

Se svými záměry na vybudování mobilních digitálních učeben uspěly mezibořská základní škola a mostecká základní škola, Okružní. Technologii 3D bude díky uhelnému grantu při výuce fyziky, přírodopisu, chemie a matematiky využívat Základní škola Most, Z. Štěpánka. Novou laboratoř chemie vybudují s přispěním Vršanské uhelné v Základní škole Most, Svážná, přístrojové vybavení pro fyzikální a chemické pokusy budou moci nakoupit ve spádové Základní škole Strupčice. Grant získalo rovněž Podkrušnohorské gymnázium Most na vybudování laboratoře IT technologií. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most uspěla s projektem modernizace výuky zdravotnických oborů s využitím nemocničních informačních systémů. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most zmodernizuje učebnu technického vzdělávání na elektro-automatizační centrum.

Kontakt:

Vršanská uhelná a.s.
Liběna Novotná
vedoucí regionální komunikace
Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 602 230 795
l.novotna@vuas.cz 
www.vuas.cz

Společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů až za horizont roku 2055.
V roce 2013 Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až na 50 let. Pro Vršanskou uhelnou tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, možnost investovat a především udržet pracovní místa.


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu