Severní energetická a.s.Rychlostní omezení na silnici č. 27 skončilo

01.04.2016

Most 1. dubna 2016 - Po silnici č. 27 mezi Mostem a Žatcem, kde po následcích dopravní nehody musela být 1. března 2016 instalována podpěra a snížena rychlost v místě narušení mostní konstrukce, mohou řidiči opět jezdit bez omezení.

Po mostní konstrukci vede železniční vlečka, která zajišťuje kolejovou přepravu uhlí mezi Vršanskou uhelnou a.s. a Elektrárnou Počerady. Vzhledem k rozsahu poškození mostu a kontrole statika musel být železniční provoz na mostě po dopravní nehodě 26. února zastaven. Oprava byla zahájena okamžitě a již 1. března byly dodávky uhlí do počeradské elektrárny obnoveny.

Stav mostu bude po částečné opravě i nadále sledován a podle vyhodnocení výsledků bude stanoven postup dalších prací pro definitivní rekonstrukci mostní konstrukce. 

Kontakt:

Vršanská uhelná a.s.
Liběna Novotná
vedoucí regionální komunikace
Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 602 230 795
l.novotna@vuas.cz 
www.vuas.cz

Společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů až za horizont roku 2055.
V roce 2013 Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až na 50 let. Pro Vršanskou uhelnou tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, možnost investovat a především udržet pracovní místa.


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu