Severní energetická a.s.Chytré hlavy jsou tu již posedmé

01.04.2016

Most 1. dubna na 2016 – Sedmý ročník grantového programu Chytré hlavy pro Sever 2016 vyhlašuje od 1. dubna společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače. Základním, středním a vysokým školám na Mostecku nabízí opět šanci přihlásit projekty na vylepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů.

„Bilance šesti let existence grantového programu Chytré hlavy pro Sever je více než příznivá. Školám na Mostecku jsme rozdělili deset milionů korun, které pomohly vzniknout zhruba 30 novým specializovaným učebnám. Jsem rád, že můžeme v podpoře vzdělávání dál pokračovat,“ konstatoval generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.

Projekty na vybudování učeben nebo na vybavení stávajících moderními učebními pomůckami mohou školy zasílat do 29. dubna. Podrobné informace o zaměření programu, o podmínkách pro získání grantu i registrační formulář najdou na webových stránkách www.chytrehlavy.cz a na stránkách www.vuas.cz.

Letošní ročník doprovodí dobrovolná veřejná soutěž v podobě pěti grafických rébusů s mottem: Potrapte si Chytré hlavy 2016. „Použijeme je jednak v reklamní kampani grantového programu, která se tradičně objeví na billboardech a prostředcích MHD a zároveň rébusy zveřejníme na webové stránce www.chytrehlavy.cz, jejímž prostřednictvím se zájemci mohou do soutěže zapojit a posílat svá řešení. Deset vylosovaných luštitelů, kteří správně vyřeší všech pět rébusů, získá cenu,“ objasnila pravidla soutěže Liběna Novotná, vedoucí regionální komunikace Vršanské uhelné.

O podpořených projektech v každé kategorii Chytrých hlav pro Sever 2016 rozhodne vedení společnosti. Výsledky budou vyhlášeny 27. května 2016. 

Kontakt:

Vršanská uhelná a.s.
Liběna Novotná
vedoucí regionální komunikace
Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 602 230 795
l.novotna@vuas.cz 
www.vuas.cz

Společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů až za horizont roku 2055.
V roce 2013 Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až na 50 let. Pro Vršanskou uhelnou tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, možnost investovat a především udržet pracovní místa.


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu