Severní energetická a.s.Modernizace zahájena – elektrárna do konce roku ekologizuje dva bloky

24.03.2016

Chvaletice 24. března 2016 – Po téměř dvouleté přípravě zahájila společnost Sev.en EC modernizaci provozu elektrárny ve Chvaleticích. Součástí projektu obnovy je ekologizace prvních dvou bloků. Jeden z nich byl již počátkem března odstaven a začaly zde demontážní práce. Odstávka druhého bloku bude následovat začátkem května. Cílem projektu je především snížení emisí NOx a tuhých znečišťujících látek a prodloužení životnosti bloků č. 3 a 4 do roku 2030. Generálním dodavatelem je společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Odstávce bloku č. 3 předcházelo vstupní ověřovací měření. Následně zahájila KP RIA demontáž na strojovně. Demontován byl protihlukový kryt i parní části turbogenerátoru a turbonapáječky, dále 6kV motory, hlavní čerpadla strojovny a zařízení měření a regulace. Zároveň byl vyčerpán chladící řád bloku 3.

Opravou prochází také kotelna. Zde v první fázi proběhla demontáž práškovodů, vzduchovodů i dopravníků paliva. Došlo také k bourání vyzdívek kotle. Na elektrostatických odlučovačích byla demontována rozvodna a kouřovody a zahájena montáž nových vestaveb.

Tyto práce jsou prvním krokem k dlouhodobému snížení emisí. Zatímco dnes jeden blok elektrárny produkuje ve spalinách cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku, díky ekologizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3. Sníží se také emise prachových částic a prašnost při zauhlování a dojde k odhlučnění výstupních transformátorů. Obnova obou bloků by měla být dokončena do konce roku 2016.

Společnost Severní energetická a.s. elektrárnu Chvaletice získala v roce 2013 se záměrem ji plně modernizovat a dlouhodobě provozovat podle nejpřísnějších ekologických požadavků. V této souvislosti je společnost Sev.en EC a.s. připravena investovat do modernizace výroby až 3 miliardy korun. Většina prostředků bude proinvestována právě v letošním roce.

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Severní energetická

Václava Řezáče 315, 
434 01 Most, Czech Republic

Tel.: +420 47620 3141
GSM: +420 725 327 758
mluvci@sev-en.cz 
www.sev-en.cz


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu