Severní energetická a.s.Rychlostní omezení na silnici č. 27 skončí 1. dubna

11.03.2016

Most 11. března 2016 - Silnice č. 27 mezi Mostem a Žatcem, kde po následcích dopravní nehody musela být 1. 3. 2016 instalována podpěra a snížena rychlost v místě narušení mostní konstrukce, bude opět plně zprovozněna 1. dubna.

V pátek 26. února došlo k silniční dopravní nehodě, při níž řidič návěsu, který převážel stavební stroj, poškodil most přes silnici první třídy č. 27 mezi Mostem a Žatcem. Po mostní konstrukci vede železniční vlečka, která zajišťuje kolejovou přepravu uhlí mezi Vršanskou uhelnou a.s. a Elektrárnou Počerady.

Vzhledem k rozsahu poškození mostu a kontrole statika byl železniční provoz na mostě zastaven. Ihned po nehodě byly zahájeny práce na provizorním podepření mostu, aby bylo možné obnovit dodávky uhlí do elektrárny. V úterý 1. března byla pod mostní konstrukci instalována podpěra a dopravní značení, které omezuje rychlost v místě zúženého silničního průjezdu pod mostem. Železniční provoz a tím i dodávky uhlí byly obnoveny téhož dne ve 14.00 hodin.

V současné době probíhá průzkum poškozené části mostu a zpracovává se technologický postup dočasného řešení, podle předběžných zjištění se totiž předpokládá, že bude nutné vzhledem k rozsahu poškození vyměnit celou mostní část. Dočasná oprava byla zvolena proto, aby bylo možné co nejdříve odstranit podepření mostu, které zužuje průjezdní profil a komplikuje dopravní situaci na silnici. Kompletní oprava, respektive výměna mostní konstrukce si vyžádá delší časové období. Dodávky uhlí do počeradské elektrárny nebudou přerušeny.

Kontakt:

Vršanská uhelná a.s.
Liběna Novotná
vedoucí regionální komunikace
Tel: +420 476 203 140
GSM: +420 602 230 795
l.novotna@vuas.cz 
www.vuas.cz

Společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů až za horizont roku 2055.
V roce 2013 Vršanská uhelná uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až na 50 let. Pro Vršanskou uhelnou tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, možnost investovat a především udržet pracovní místa.


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu