Severní energetická a.s.Severní energetická uspěla u mezinárodního auditu

03.11.2015

Praha, Most 3. listopadu 2015 - Skupina Severní energetická (Sev.en) s využitím mezinárodní metodiky GRI zpracovala Zprávu o udržitelném rozvoji v roce 2014 a předložila ji k posouzení zahraničním auditorům. Zpráva zahrnuje data finanční i nefinanční. Detailně se věnuje zejména posouzení dopadů a rizik souvisejících s podnikatelskou činností Sev.en na všechny zainteresované skupiny. Roční zpráva byla ověřena a potvrzena auditorskou firmou DNV GL – Business Assurance Czech Republic, s.r.o.

Metodika GRI prosazuje dobrovolné zveřejnění environmentálních, ekonomických a sociálních ukazatelů organizací a firem. Jejím cílem je podpořit transparentnost a důvěryhodnost aktivit spojených s udržitelným rozvojem.

Právě snahu skupiny o transparentnost hodnotili auditoři nejvýše. Zpráva podle jejich stanoviska dostatečně popisuje významné ekonomické, environmentální i společenské vlivy činnosti skupiny, a to způsobem, který veřejnosti umožňuje informace blíže analyzovat.

Zpráva popisuje rok 2014 jako rok konsolidace skupiny. Součástí Sev.en se nově stala společnost Humeco a.s. Lom ČSA zahájil přípravu na dobývání zbytkových zásob v bočních svazích metodou tzv. chodbicování. Rozběhla se i příprava projektu modernizace a ekologizace Elektrárny Chvaletice. V oblasti rekultivací skupina úspěšně pokračovala podle schváleného plánu sanací a rekultivací.

Všechny tyto kroky společně s dlouhodobým partnerstvím s obcemi a Ústeckým krajem výrazně přispívají k zaměstnanosti a rozvoji regionů, ve kterých skupina Severní energetická působí.

Roční auditovaná Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en je dostupná na webových stránkách www.7.cz.

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Severní energetická

Václava Řezáče 315,
434 01 Most, Czech Republic

Tel.: +420 47620 3141
GSM: +420 725 327 758
mluvci@sev-en.cz
www.sev-en.cz


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu