Severní energetická a.s.Oboustranně užitečná spolupráce a partnerství

13.05.2015

Praha 13. května 2015 – Dnes byla na Českém vysokém učení technickém v Praze slavnostně podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci mezi touto technickou univerzitou a společnostmi skupiny Sev.en – těžební společností Severní energetická a.s. a Elektrárnou Chvaletice a.s. Sev.en a ČVUT tímto krokem deklarují zájem spolupracovat na řešení technických, ekonomických i ekologických otázek.

„Máme zájem o vědecké studie i expertní stanoviska ČVUT k problémům, které souvisejí s podnikatelskou činností společností skupiny Sev.en,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Ing. Luboš Pavlas.

Za oboustranně prospěšné považuje také společné hledání a formulaci témat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce zpracovávané studenty ČVUT. Odborná činnost ČVUT se tím více přiblíží reálnému průmyslovému prostředí a aktuální problematice v energetice.

„Deklarovanou spolupráci se skupinou Sev.en vnímám jako jedinečnou příležitost k propojení odborného zázemí a zkušeností expertních týmu ČVUT s významným průmyslovým partnerem, který v oblasti energetiky v rámci udržitelného rozvoje hledá inovativní přístupy a moderní technologie, aby zajistil bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům s minimalizací sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby,“ říká rektor univerzity Petr Konvalinka.

Smlouva o spolupráci byla uzavřena na dobu neurčitou.

Kontext:
Skupina SEV.EN vznikla v roce 2013. Jejím posláním je zajišťovat bezpečné a spolehlivé dodávky uhlí, elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby. Severní energetická spravuje nejkvalitnější hnědouhelné ložisko v ČR v lokalitě lomu ČSA. Elektrárna Chvaletice se zaměřuje na výrobu a obchod s elektřinou. Výroba probíhá ve čtyřech 205 MW blocích.

České vysoké učení technické (ČVUT) Praha je jednou z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě. ČVUT má v současné době osm fakult, kde studuje přes 24 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 nabízí 441 studijních oborů.

Kontakty:

Gabriela Sáričková Benešová
mluvčí skupiny Sev.en
Tel.: +420 47620 3141
GSM: +420 725 327 758
mluvci@sev-en.cz
www.7.cz

 

Darja Elfmarková
Vedoucí odboru pro přípravu a řízení projektů, Rektorát ČVUT
Tel.: +420 724 315 055
darja.elfmarkova@cvut.cz
www.cvut.cz
 


zpět

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu