Severní energetická a.s.Elektrárna Chvaletice bude modernizovat dva bloky

12.03.2015

Chvaletice 11. března 2015 - Skupina Severní energetická, která v roce 2013 koupila Elektrárnu Chvaletice a.s., zahájila rozsáhlou modernizaci. V roce 2016 chce kompletně zrekonstruovat 2 bloky, každý se jmenovitým výkonem 205 MW, a díky tomu splnit nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz.

„Plán obnovy je rozdělen do dvou kroků, ve kterých budou v roce 2016 zrekonstruovány bloky 3,4 včetně absorbéru odsíření č. 2. Druhý krok se bude týkat bloků 1, 2, přičemž rozhodnutí, v jakém rozsahu modernizovat tyto bloky a také nevýrobní zařízení od zauhlování až po ukládání produktů po spálení, je ještě před námi,“ říká Luboš Pavlas, člen představenstva Elektrárny Chvaletice.

Nejdůležitější součástí projektu je snížení emisí a prodloužení životnosti bloků B3 a B4 až do roku 2030 včetně snížených ekologických limitů stanovených právními předpisy pro oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky. „Zatímco dnes elektrárna produkuje cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku z jednoho bloku, díky modernizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3. Sníží se také emise prachových částic.“ říká Luboš Pavlas.

Modernizace se bude týkat kotelny, strojovny, elektrostatických odlučovačů popílku, systému kontroly řízení a souvisejících částí elektro, měření a regulací. V rámci obnovy bude optimalizován provoz absorbéru č. 2 s ohledem na aktuální palivo, které je méně sirnaté než za předchozího vlastníka.

„Na podzim roku 2014 byla pro veřejnou zakázku na obnovu bloků 3,4 připravena zadávací dokumentace, proběhly prohlídky místa a na konci března 2015 bychom měli obdržet nabídky od dodavatelů. V polovině roku budeme znát vítěze. Vlastní rekonstrukce pak proběhne od března do konce roku 2016.“ říká Luboš Pavlas.

V oblasti zauhlování by měla být přijata opatření na snížení vlastní spotřeby, snížení prašnosti a prodloužení životnosti dopravních zauhlovacích cest.

Na kotelně proběhnou primární i sekundární opatření na snížení emisí NOx tak, aby byly splněny limity. Dojde také ke komplexní rekonstrukci elektrostatických odlučovačů popílku.

Elektrárna Chvaletice je jedním z nejmladších hnědouhelných zdrojů v ČR s instalovaným výkonem 820 MW. Vloni vyrobila 3, 910 TWh a 130 TJ tepla. Obě komodity produkuje ve společném cyklu (tzv. kogeneraci), což vede k vyšší efektivitě, energetickým úsporám a také pozitivnímu vlivu na životní prostředí.
 


zpět

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu