Zauhlování

Do poloviny roku 1996 bylo uhlí dopravováno do elektrárny vodní dopravou po řece Labi. Od června 1996 je z ekonomických důvodů uhlí dopravováno dopravou železniční. Tento krok si vyžádal výstavbu v České republice ojedinělého zařízení rotačního výklopníku železničních vozů.
Rotační výklopník železničních vozů

Realizace: 1995 – 1996
Dodavatel: Polská firma Kopex, s. a. KatoviceOtočení bubnu výklopníku o 90° až 175° trvá 49 s, návrat pak trvá 55 s. Celý cyklus od nasouvání, přes obrat až po vyložení vozu trvá 180 s. Výklopník může provézt až 20 cyklů za hodinu.

Z výklopníku jde vyložené palivo zauhlovacími pasy na rozdělovací zauhlovací věž č. VI, odkud dle potřeby jde buď na skládku paliva nebo přímo na kotelnu do zásobníků paliva.