Systém řízení bloků
Řízení bloků je prováděno z dvojblokových dozoren umístěných u bloku č. 1 a č. 4, kde jsou trvale přítomni 3 operátoři. Vlastní řízení celého technologického procesu a zařízení bloku je založené na moderní výpočetní technice. Na blocích 2, 3, 4 byla v letech 1995 – 2000 provedena rekonstrukce, kdy došlo k inovaci řídícího systému na bázi polovodičové techniky za nový řídící systém Foxboro I/A. Ovládání a řízení technologického procesu provádí operátoři bloku prostřednictvím technologických schémat zobrazovaných na monitorech řídícího systému pomocí kurzoru známého z každého PC. V technologickém zařízení jsou čidla, která zajišťují potřebné informace o stavu technologie a vlastním výrobním procesu v reálném čase. Tyto fyzikální veličiny jsou přeměněny na elektrické signály a kabely přiváděny na svorky vstupních jednotek systému měření a řízení. Tyto veličiny jsou následně digitalizovány a přeneseny přes sběrnice do procesorových jednotek, ve kterých je prováděno jejich zpracování podle naprogramovaných regulačních rovnic a sekvenčních algoritmů. Po zpracování je vyslána informace, která je na výstupních jednotkách přeměněna na elektrický signál. Signál je přes kabely přenesen na pohony, které vykonávají vlastní řízení procesu (např. přenastavení klapek). Operátoři mají možnost ovládat zařízení přes technologické obrazovky, kterých je přibližně 90. Vlastní systém zpracovává 8500 signálů včetně 2500 signálů z čidel. Systém zabezpečuje hlášení a záznam překročených mezí, eviduje veškeré zásahy operátora či změny v programech. Jednou z výhod je poměrně jednoduché provádění změn v programech a možná rozšiřitelnost o další komponenty řízení.

Elektrodozorna

Všechny důležité rozvodny bloků a společného neblokového zařízení jsou ovládány z elektrické dozorny. Zde je i terminál pro řízení výkonu bloků z dispečerského systému a pro automatickou regulaci napětí v uzlu Týnec přímým řízením množství dodávané jalové energie bloků.