Rozvodny a vyvedení výkonu

Napětí generátoru, které je na svorkách 15,75 kV, je přes komplet generátorového vypínače přivedeno na vývodový transformátor o výkonu 250 MVA a transformováno na 400 kV. Zde jsou vždy dva bloky připojeny do jedné 400 kV linky. Dvěma 400 kV linkami je výkon elektrárny přenášen do rozvodny Týnec.

Čtyřmi linkami 110 kV, dvěma z rozvodny Týnec a dvěma z rozvodny Opočínek, je napájena zdejší rozvodna 110 kV. Z ní je pomocí transformátorů 110/22 kV napájena měnírna Českých drah v blízkosti elektrárny a přes transformátory 110/6 kV hlavní společná rozvodna. Ta pokrývá spotřebu všech neblokových souborů a nevýrobních objektů ECH. Vlastní spotřeba jednotlivých bloků je napájena napětím 6kV, transformovaným z generátorového napětí 15,75 kV. Všechny důležité rozvodny bloků a společného neblokového zařízení jsou ovládány z elektrické dozorny. Zde je i terminál pro řízení výkonu bloků z dispečerského systému.