Vstup do elektrárny

vstup do elektrárny

Výstavba Elektrárny Chvaletice

Koncem šedesátých let padlo rozhodnutí o vybudování nové hnědouhelné elektrárny, pro kterou byl vybrán pozemek Manganorudných a kyzových závodů Chvaletice končících svou činnost.vstup do elektrárny

Výhody umístění elektrárny:vstup do elektrárny

Společně s elektrárnou byla dobudována Labská vodní cesta včetně přístavu ve Chvaleticích a překladiště v Lovosicích, s cílem dopravovat hnědé uhlí ze severních Čech do Chvaletic po vodě. Z ekonomických důvodů byla lodní doprava paliva v roce 1996 nahrazena dopravou železniční.vstup do elektrárny

Harmonogram výstavby Elektrárny Chvaletice

Zahájení 1. etapy výstavby
příprava území a stavba inženýrských sítí
1. 11. 1971
Zahájení 2. etapy výstavby
vlastní výstavba
1. 6. 1973
Konec výstavby31. 12. 1979
Uvedení bloku B1 do zkušebního provozu23. 12. 1977
Uvedení bloku B2 do zkušebního provozu12. 02. 1978
Uvedení bloku B3 do zkušebního provozu27. 07. 1978
Uvedení bloku B4 do zkušebního provozu13. 12. 1978