Severní energetická a.s.Prodej elektřiny

Severní energetická a.s. vstoupila na trh s elektrickou energií v roce 2013, a to nákupem elektrárny Chvaletice od Skupiny ČEZ. Pro výrobu elektrické energie využívá hnědého uhlí z těžební lokality ČSA, kterou sama spravuje. Tímto spojením se stala Severní energetická a.s. novým a silným subjektem na českém energetickém trhu.

Skupina Severní energetická obchoduje s elektrickou energií na velkoobchodním trhu a nepůsobí v segmentu koncových zákazníků.

Sev.en EC       

Společnost Vršanská uhelná vlastní licenci na obchod s elektřinou od července roku 2014.
Se společností ČEZ uzavřela smlouvu o poskytnutí výrobní kapacity z jejího portfolia elektráren k přepracování uhlí na elektřinu.

Vršanská uhelná a.s.
V. Řezáče 315
434 67 Most

Telefon: +420 476 202 511
E-mail: mail@vuas.cz

IČ: 28678010
DIČ (pro DPH): CZ699003245

Licence obchod s elektřinou: 141432854
ID RÚT: 31286
EAN OTE: 8591824128633
ACER Code : A00023950.CZ
EIC Code: 27X-VUAS-------N
LEI Code: 31570010000000012608

© 2018 - Seven Energy |   Mapa webu