Severní energetická a.s.Prodej elektřiny

Severní energetická a.s. vstoupila na trh s elektrickou energií v roce 2013, a to nákupem elektrárny Chvaletice od Skupiny ČEZ. Pro výrobu elektrické energie využívá hnědého uhlí z těžební lokality ČSA, kterou sama spravuje. Tímto spojením se stala Severní energetická a.s. novým a silným subjektem na českém energetickém trhu.

Skupina Severní energetická obchoduje s elektrickou energií na velkoobchodním trhu a nepůsobí v segmentu koncových zákazníků.

Sev.en EC        Vršanská uhelná

© 2017 - Skupina Sev.en a CCG |   Mapa webu